برات هادیان

رزومه

تجربه

1397 - 1400

فارسی و راستچین سازی قالب

سایت راستچین

از سال 1397 تا اکنون در سایت راستچین مشغول فارسی و راستچین سازی قالب های html می باشم.

1388 - 1400

راه اندازی سایت با وردپرس

وردپرس فارسی

به مدت نزدیک به 10 سال در راه اندازی سایت با وردپرس مهارت دارم

مهارت های طراحی

طراحی وب سایت

توسعه دهنده سایت

فارسی و راستچین سازی قالب

مهارت های کدنویسی

HML5

CSS3

jQuery

وردپرس

PHP